Pradinis Apie CA Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Nuo pat pirmųjų veiklos metų UAB „Pardavimo automatai“  veikia kaip socialiai atsakinga kompanija. Greta pagrindinių verslo tikslų - pelno siekimo, mokesčių mokėjimo, įstatymų laikymosi ir darbo vietų saugumo užtikrinimo, - laikomasi aukštų etikos standartų, aktyviai dalyvaujama socialinėse bei aplinkosaugos  iniciatyvose.
UAB „Pardavimo automatai“, dalyvaudama įvairiose socialinėse veiklose, didelį dėmesį sutelkia į supančias bendruomenes bei jų svarbiausius poreikius. Pagrindinės kryptys yra:

  • Švietimas: prisidedama prie vaikų ir jaunimo švietimo bei ugdymo remiant mokyklas, gimnazijas, dailės, muzikos ir sporto mokyklas, prisidedama prie aukštųjų mokyklų bendruomenių veiklos, remiami įvairūs profesinio rengimo ir persikvalifikavimo centrai;
  • Sveikata bei socialiai jautrių grupių integracija: remiamos gydymo bei sveikatinimo įstaigų iniciatyvos, žmonių su negalia organizacijos, prisidedama prie šių bendruomenių turiningo laisvalaikio;
  • Ekologinio atsakingumo ugdymas: skatinamos ekologinės iniciatyvos, susijusios su energetinių išteklių racionaliu vartojimu, atliekų rūšiavimu ir perdirbimu, dalyvaujama aplinkos tvarkymo akcijose.

Nuo 2009 m. remiamos organizacijos:

  • Lietuvos diabeto sąjunga.
  • Likimas - Kauno bendrija, kuri vienija vaikus ir jaunuolius, sergančius cukriniu diabetu.
  • Gėrio spindulėlis - Lietuvos kareivių invalidų sąjungos vaikų labdaros ir paramos fondas.
  • Viena šeima – socialiniai-kultūriniai projektai socialinės globos namuose gyvenantiems seneliams, sergantiems Lietuvos vaikams.
  • Rugutė - labdaros ir paramos fondas, kuris rūpinasi onkologinėmis ligomis sergančiais vaikais.

Nuo 2015 metų UAB „Pardavimo automatai“ remia ir „Išsipildymo akcijos“ labdaros projektą.

„Išsipildymo akcija“ – didžiausias paramos projektas Lietuvoje. Daugiau nei dešimtmetį perkopusi tradicija ištiesia ranką tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai.

Kasmet visuomenė buriama bendriems tikslams, bendrai misijai – padėti mažiesiems herojams – vaikams. Naudodamiesi UAB „Pardavimo automatai“ paslaugomis, Jūs taip pat prisidedate prie šios akcijos. Visi kartu padėkime vaikų svajonėms tapti realybe!